Κινέζικα σημεία

Κινέζικα σημεία

Σημεία τα οποία σύμφωνα με την κινεζική ιατρική αντιπροσωπεύουν τους μεσημβρινούς των οργάνων (παχύ και λεπτό έντερο, σπλήνα, ήπαρ, πνεύμονες, νεφροί, καρδιά, στομάχι, ουροδόχο κυστη). Τα επιλέγουμε σε συνδυασμό με άλλα σημεία όταν κάποιο από τα όργανα αυτά πάσχει.

Date

04 Δεκεμβρίου 2020

Tags

TCM Points