Ημικρανία

Ημικρανία

Σημεία για ημικρανία. Οι ημικρανίες είναι χρόνιες κεφαλαλγίες οι οποίες προκαλούν έντονο πόνο και μπορούν να διαρκέσουν από ώρες έως και ημέρες. Ορισμένες ημικρανίες δίνουν προειδοποιητικά σημάδια όταν είναι να ξεκινήσουν τις λεγόμενες “αύρες”, “τυφλά” σημεία στο οπτικό πεδίο (τα οποία ονομάζονται σκοτώματα). Συνοδά συμπτώματα των ημικρανιών είναι η ναυτία, ο εμετός, φωτοευαισθησία. Η ημικρανία αντιμετωπίζεται στον ιατρικό ωτοβελονισμό μειώνοντας σταδιακά την συχνότητα εμφάνισης των κρίσεων αλλά και την διάρκεια τους.

Date

03 Δεκεμβρίου 2020

Tags

migraine type headache